Manfred Luther

 • Manfred Luther - Der lange Weg zum KreisManfred Luther - Der lange Weg zum KreisManfred Luther - Der lange Weg zum KreisManfred Luther - Der lange Weg zum KreisManfred Luther - Der lange Weg zum Kreis

  Manfred Luther

  Manfred Luther - Der lange Weg zum Kreis

  , editor: Gisbert Porstmann, Carolin Quermann, text: Carolin Quermann, Ingrid Adler, 159 p., de, 2014, hardcover, isbn: 978-3-941843-20-2
 • Manfred Luther Idee Konkrete ZeichnungenManfred Luther Idee Konkrete ZeichnungenManfred Luther Idee Konkrete ZeichnungenManfred Luther Idee Konkrete ZeichnungenManfred Luther Idee Konkrete Zeichnungen

  Manfred Luther

  Manfred Luther Idee Konkrete Zeichnungen

  , editor: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, text: Wolfgang Holler, Werner Schmidt, 139 p., de, 1991, softcover, isbn: 3-923717-72-5